Prevádzka Bratislava - 09.09.2019 9:27

 

 

 

Prosíme o dodržanie úhrad čl.príspevku do 15. dňa daného mesiaca výhradne bankovým prevodom!

PREVÁDZKA BRATISLAVA : Plávanie

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK88 0900 0000 0051 4141 8526
Platby pretekov a sústredení : IBAN: SK18 0900 0000 0051 4141 8913

bratislava@xbsswimming.sk | Call centrum +421948 041 515
x-bionic® sphere | Junácka 4, 83104 Bratislava | www.x-bionicsphere.com

 

 

Bazén

Plaváreň Pasienky , Junácka ulica 4, 83104 Bratislava