Kontakt - 15.01.2020 11:35

 

 

XBS swimming

Sídlo: Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

ICO: 51211297

Predseda: Ing.Michal Kraus PhD - / +421 911 011 709 / michal.kraus@x-bionicsphere.com

 

Světlík Jozef - / +421 948 257 055 / jozef.svetlik@xbsswimming.sk

Prosíme o dodržanie úhrad čl.príspevku do 15. dňa daného mesiaca výhradne bankovým prevodom!

PREVÁDZKA BRATISLAVA : Plávanie

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy ) : IBAN: SK88 0900 0000 0051 4141 8526
Platby pretekov a sústredení : IBAN: SK18 0900 0000 0051 4141 8913

bratislava@xbsswimming.sk | +421948 041 515
Plaváreň Pasienky | Junácka 4, 83104 Bratislava | www.starz.sk

 

PREVÁDZKA ŠAMORÍN : Plávanie

Platby príspevkov (výcviky, tréningy) : IBAN: SK79 0900 0000 0051 4141 7718
Platby pretekov a sústredení : IBAN: SK18 0900 0000 0051 4141 8913

samorin@xbsswimming.sk | +421 911 304 708
x-bionic® aquatic sphere | Dubová 33/A, Šamorín | www.x-bionicsphere.com

 

PREVÁDZKA ŠAMORÍN : Water polo

Platby príspevkov ( výcviky, tréningy, turnaje, sústredenia) :
IBAN: SK97 0900 0000 0051 4906 1867

waterpolo@xbsswimming.sk | +421 907 280 833
x-bionic® aguatic sphere | Dubová 33/A, Šamorín | www.x-bionicsphere.com